Vrijdag 23 maart: ALV + Afscheidsreceptie Thea Platschorre

Een tijdperk, ten einde. Vrijdagavond 23 maart nemen we officieel afscheid van Thea Platschorre als voorzitter van het Hoofdbestuur van SV Hoedekenskerke.

Dit laten we natuurlijk niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan! Daarom organiseren we een gezellige afscheidsreceptie in de kantine op sportpark de Kouter. En jij bent van harte welkom!

Algemene Ledenvergadering Hoofdbestuur
Thea treedt deze avond officieel terug als voorzitter. Dit betekent dat we een nieuwe voorzitter moeten kiezen. Dit officiële moment moet conform de statuten plaatsvinden en dit doen we dan ook voorafgaand de festiviteiten. De ingelaste ALV begint om 19.30 uur, de afscheidsreceptie om 20.00 uur.

Niewe voorzitter
Tijdens deze speciale ALV vindt de verkiezing van een nieuwe voorzitter plaats, als opvolger van Thea Platschorre. Hieronder een korte uiteenzetting over de te volgen procedure en wie er stemgerechtigd zijn.
Conform de statuten doet het Hoofdbestuur een voordracht en draagt Gert-Jan Kaptein voor als voorzitter. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, dat leden van SVH kandidaten voordragen als voorzitter. Deze voordracht dient vergezeld te zijn van de steun van tenminste 10 leden en dient voor de aanvang van de ALV schriftelijk bij het Hoofdbestuur te worden ingediend.
Stemgerechtigd zijn alle seniorleden van de vereniging, ereleden en leden van verdienste.

Na afloop van deze speciale ALV zal er afscheid worden genomen van Thea Platschorre als voorzitter van het Hoofdbestuur. Dit doen we onder het genot van een lekker hapje en drankje.

Het programma
19.30 uur: Start ALV en kiezen van nieuwe voorzitter
20.00 uur: Afscheidsreceptie Thea Platschorre

Gezien de belangrijkheid van deze ALV én het feit dat we iedereen in de gelegenheid willen stellen om Thea Platschorre te bedanken voor haar inzet in het Hoofdbestuur, zouden we het ontzettend fijn vinden jullie te mogen verwelkomen.

Graag tot ziens op vrijdag 23 maart vanaf 20.00 uur in de kantine op sportpark de Kouter.

Met vriendelijke groet,
Hoofdbestuur SV Hoedekenskerke