svh hoedekenskerke header

Reglement Gedragscodes SV Hoedekenskerke

Eén van de beleidsmethodes om ongewenst gedrag te beperken is het opstellen van gedragscodes binnen onze vereniging, SV Hoedekenskerke. Gedragscodes zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Deze ongeschreven regels worden in codes vastgelegd. Door aan iedereen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, maak je ook meteen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is en waaraan een ieder zich dient te houden. Deze regels moeten voor iedereen helder zijn. Als het goed is moet iedere nieuwkomer van deze gedragscodes op de hoogte worden gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.

 

 1. Algemene gedragscodes

Er zijn normen die voor iedereen gelden, namelijk:

 1. Respecteer de regels van je sport en van de vereniging SV Hoedekenskerke;
 2. Respecteer de mede‐en tegenstander binnen je sport;
 3. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig;
 4. Gebruik geen (fysiek, psychisch of verbaal) geweld tijdens het beoefenen van je sport;
 5. Sta samen voor “Fairplay” binnen de voetbalsport.

 

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van uitermate groot belang.

Omdat het niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist (jonge)

kinderen, zijn er twee zaken die apart genoemd dienen te worden:

 1. Alcohol en tabak zijn o.a. middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd is men zich      bewust van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak;
 1. Roken in de kleedkamer(s, in de besprekingsruimtes mag absoluut niet en in de kantine mag absoluut niet;
 2. Alcoholgebruik bij het vervoer van (jeugdige) spelers kan en zal niet worden getolereerd.

 

In de kantine

Natuurlijk is het heel moeilijk om vele zaken in met name de uitvoering te blijven

controleren, bewaken en handhaven. De volgende gedragscodes gelden voor in de kantine van SV

Hoedekenskerke. Een aantal van deze gedragscodes worden ook daadwerkelijk in de kantine

gepubliceerd op herkenbare posities.

 1. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine;
 2. Het nuttigen van alcoholische dranken doen wij met inachtneming van het huishoudelijk reglement van SV Hoedekenskerke;
 3. Rommel die gemaakt wordt, ruimen wij zelf op;
 4. Er wordt geen glas‐en aardewerk mee naar buiten genomen;
 5. Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken, door een ieder van de vereniging;
 6. Spelers dienen tassen e.d. te plaatsen op locaties waar ze niemand in de weg staan;
 7. Waarden en Normen worden van een ieder verwacht, zo ook in de kantine.
 8. Functionarissen binnen onze vereniging hebben absoluut een voorbeeldfunctie (ook in de kantine).

 

Op en rondom het veld

 1. Het veld is geen oversteekplaats, maar is om op te voetballen. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet;
 2. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd;
 3. SV Hoedekenskerke is één familie, dus spreken we allemaal dezelfde taal, aangezien Nederlands de voertaal is die we allemaal spreken is dat dan ook de enige taal;
 4. Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van

Op en rondom het terrein van SV Hoedekenskerke

 1. Fietsen en scooters worden in het daarvoor bestemde gebied (stalling)geplaatst;
 2. Auto’s worden geparkeerd in de daarvoor bedoelde parkeervakken;
 3. De toegang(en) naar het veld van SV Hoedekenskerke worden in het belang van de veiligheid altijd vrijgehouden;
 4. Matig je snelheid in de nabijheid van het terrein van SV Hoedekenskerke;
 5. Het meenemen en/of nuttigen van eigen alcoholische dranken is niet toegestaan;
 6. Artikel 461 van het wetboek van strafrecht is van toepassing op onze accommodatie (verboden toegang voor onbevoegden).
 1. Specifieke gedragscodes

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen.

Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke

groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

 

2a. Bestuurders

 1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle sporters ongeacht hun vaardigheid, geslacht, ras, leeftijd of beperking;
 2. Betrek de leden in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten;
 3. Voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle leden;
 4. Het bestuur van SV Hoedekenskerke moet zorgen dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en vaardigheid van de spelers;
 5. Distribueer de gedragscode en de toelichting onder trainers, leiders, spelers en ouders;
 6. Ook buiten het terrein van SV Hoedekenskerke ben je een ambassadeur van de club. Zorg ervoor dat je de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt.

2b.Gedragsregels voor spelende leden

Het is onmogelijk om gewenst of ongewenst gedrag in een paar regeltjes op te schrijven.

Wij geven slechts een aantal voorbeelden. Wij gaan er van uit dat je zelf ook nadenkt of iets kan of

niet kan. Als je twijfelt doe je het gewoon niet.

 1. We verwachten sportiviteit en teamgeest;
 2. Je hebt respect voor de tegenstander, scheidsrechters, leiders en het publiek;
 3. Je gaat plezierig om met je teamgenoten en de begeleiding;
 4. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van

wie dan ook wordt niet geaccepteerd;

 1. De aanwezigheid op trainingen en bij wedstrijden is verplicht. Bij verhindering meld je je ruim van te voren, voor aanvang van training of wedstrijd, af bij de trainer en/of coach;
 2. Na trainingen en wedstrijden ben je mede ‐verantwoordelijk voor het opruimen van de materialen en het in goede staat achterlaten van de kleed‐en doucheruimtes;
 3. Kom je zonder af te melden niet naar de training dan bepaalt de trainer en/of coach of

je al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen;

 1. Je zorgt dat je voor de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig bent. We lopen niet door de training van de voorgaande of volgende trainingsgroep heen;
 2. Als je een wedstrijd moet spelen ben je er op de tijd die door de trainer en/of coach is

doorgegeven;

 1. Je draagt tijdens de wedstrijden het SV Hoedekenskerke tenue. Draag het met ere en wees er zuinig op;
 2. Er mag niet getraind worden in het tenue van SV Hoedekenskerke. Dit geldt ook voor de trainingspakken en coachjassen, die geschonken zijn door de club of sponsoren. Er zijn gevallen mogelijk waarin dit wel gebeurt, echter dat kan alleen met goedkeuring van de desbetreffende trainer en/of coach;
 3. Spelers mogen niet met voetbalschoenen aan in de kantine komen;
 4. De speler betaalt zelf de boete bij gele/rode kaarten;
 5. Je bent zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers;
 6. Je klopt je vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon voordat je de kleedkamer in gaat. Dit uitkloppen gebeurt niet tegen de muur van kleedkamers dan wel kantine. Schoenen mogen ook niet in de doucheruimte schoongemaakt worden. Maak schoenen schoon op de aanwezige borstels bij de kleedkamers;
 7. Je meldt aan je trainer en/of coach als je iets kapot hebt gemaakt;
 8. Je neemt douche spullen mee naar trainingen en wedstrijden omdat je na afloop moet douchen;
 9. Je laat geen waardevolle spullen onbeheerd in de kleedkamer achter. Deze kunnen in de kluisjes worden opgeborgen. De leider van het team houdt de sleutel bij zich en opent het kluisje na afloop van de wedstrijd.
 10. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders;
 11. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechter en zijn assistenten. Als zij volgens je eigen

waarneming niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later met je trainer en/of coach en niet alleen met je eigen teamleden;

 1. Blijf te allen tijde correct tegen de scheidsrechter en grensrechters. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden en spreek altijd in de Nederlandse taal, dring daarop ook aan bij je ouders die je vanaf de kant aanmoedigen;
 2. Geniet van de overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag;
 3. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent;
 4. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden;
 5. Wijs je medespelers gerust op ongewenst gedrag;
 6. Respecteer het werk van de vrijwilligers van SV Hoedekenskerke die ervoor zorgen dat de

voorzieningen bestaan om te kunnen trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend;

 1. Je volgt de aanwijzingen op van het bestuur, trainers en/of coaches en al diegenen die het mogelijk maken om je sport te kunnen beoefenen;
 2. Ook buiten het terrein van SV Hoedekenskerke ben je een ambassadeur van de club. Zorg ervoor dat je de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt;
 3. Als je geblesseerd bent, maar wel in staat zijn om aanwezig te zijn bij wedstrijden en trainingen, dan ben je er. Eventueel kunnen hier met de trainer/leider van jouw team afspraken over worden gemaakt.
 4. Voor aanvang van de wedstrijden en na afloop schudden we de hand van de tegenstanders en de scheidsrechter en zijn assistenten.
 5. Bedenk dat je elkaar allemaal nodig hebt om plezier te hebben en resultaat te behalen.

 

2c.(Jeugd)Trainers

 1. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van spelers. Bedenk dat spelers ook andere interesses hebben;
 2. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken;
 3. Deel daar waar het mogelijk is, de spelers in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke
 4. Uiteraard wordt indeling op basis van leeftijd al bepaald door de reglementen van de
 5. Als het gaat om lengte, vaardigheden e.d. gebeurt dat waar nodig in overleg met de
 6. jeugdcommissie van SV Hoedekenskerke.
 7. Je hebt respect voor spelers, begeleiders, bestuursleden en andere vrijwilligers;
 8. Je hebt een voorbeeldfunctie, dus ongewenst gedrag kan niet;
 9. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker
 10. evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op;
 11. Bedenk dat voetballers voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een
 12. onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook;
 13. Schreeuw niet onnodig en maak de spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd
 14. verliezen; Fouten maken mag;
 15. Je ziet er op toe dat er zuinig omgegaan wordt met het veld. Bijvoorbeeld ‐bij het inschieten e.d.
 16. voor de wedstrijden, ontzie de doelen en het doelgebied, houd rekening met de weersgesteldheid,
 17. dus geen slidings als het veld al drassig is tijdens trainingen;
 18. Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden
 19. met de mate waarin de spelers volwassen zijn. Dit wordt bij start van elk seizoen al vastgelegd door
 20. de Jeugdcommissie van SV Hoedekenskerke.
 21. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander, voor de beslissingen van de
 22. arbiters en voor de trainer van de tegenstander;
 23. Volg het advies op van de trainer en/of coach of verzorger/arts bij het bepalen of een
 24. geblesseerde speler wel of niet kan spelen;
 25. Spelers hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is;
 26. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van
 27. jeugdige spelers, overleg daarover regelmatig met de Jeugdcommissie van SV Hoedekenskerke, neem
 28. hierin zelf het initiatief;
 29. De trainer is verplicht de aanwijzingen van het bestuur, de gedragscode en overige reglementen,
 30. de Jeugdcommissie van SV Hoedekenskerke en al diegenen die het mogelijk maken om de
 31. voetbalsport te kunnen beoefenen op te volgen;
 32. Ook buiten het terrein van SV Hoedekenskerke bent u een ambassadeur van de club. Zorg ervoor
 33. dat u de club SV Hoedekenskerke op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt, dus weet
 34. wanneer u uw coachjas aanhebt;
 35. Indien u besluit een speler, als gevolg van een incident, voor de volgende wedstrijd niet te willen
 36. opstellen, overleg dan eerst met het bestuur om zo samen te komen tot een definitieve beslissing.
 37. Daarnaast dient de Jeugdcommissie van SV Hoedekenskerke geïnformeerd te worden;
 38. Bij wangedrag van jeugdspelers worden de betreffende ouders/verzorgers direct geïnformeerd.
 39. Tevens wordt direct het bestuur geïnformeerd en deze neemt daar waar nodig actie om te komen tot
 40. een afspraak met de desbetreffende speler en dat bij voorkeur samen met de ouders/verzorgers;
 41. Bedank de scheidsrechter, zijn assistenten en de begeleiding van de tegenstander voor de
 42. wedstrijd, ongeacht de uitslag of het resultaat.

 

2d. Gedragsregels voor de (Jeugd)coach

 1. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de coach van toepassing;
 2. Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel daar naar;
 3. Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, assistent‐scheidsrechters, tegenstanders, de Jeugdcommissie, vrijwilligers, bestuursleden en je collega’s;
 4. Ongewenst gedrag van wie dan ook wordt niet geaccepteerd;
 5. Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het functioneren als coach.
 6. Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent voor uit‐en thuiswedstrijden;
 7. Je rapporteert schriftelijk het wangedrag of andere problemen aan een van de leden van het bestuur. Uiteraard overleg je ook met je collega‐trainer. Ga niet trachten alles zelf op te lossen, dit gaat een tijd goed totdat je het helemaal niet meer ziet zitten en dan is het veelal te laat voor bemiddeling.

 

2e. Ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers zijn voor met name jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter

ouders/verzorgers zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans is dat kinderen dit nu

en later ook zullen doen.

Daarom staan hieronder een aantal afspraken, welke van belang zijn voor de ouders van jeugdleden:

 1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport;
 2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe;
 3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Bedenk ook, de trainer is

coach…. niet u;

 1. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het

resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling;

 1. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/‐vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren;
 2. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams;
 3. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel;
 4. Ondersteun alle pogingen om ongewenst gedrag tijdens sportactiviteiten door de jeugd te

voorkomen;

 1. Meng u niet in het spel en laat aanwijzingen over aan de trainer en/of coach;
 2. SV Hoedekenskerke heeft trainers en coaches. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Heb wederzijds respect voor elkaar. Heeft u kritiek, op‐ of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door en bespreek dat met de teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, dan kan er altijd een gesprek worden gearrangeerd met het bestuur van SV Hoedekenskerke. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en coaches. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken;
 3. Indien uw kind verhinderd is om deel te nemen aan een training of wedstrijd meldt u dit ruim van tevoren aan de trainer of coach;
 4. Men is verplicht de aanwijzingen van het bestuur, coaches en trainers en al diegenen die het

mogelijk maken om de voetbalsport te kunnen beoefenen op te volgen;

 1. Vervoer van uw kind naar een uitwedstrijd geschiedt op toerbeurt door de ouders. Kunt u zelf niet , spreek dan af met een andere ouder of uw kind met hem/haar mee mag rijden en

meldt dit aan de trainer of coach.U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor trainingen en wedstrijden;

 1. U controleert (dit natuurlijk bij de jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, voetbalschoenen, scheenbeschermers, badslippers en douchespullen;
 2. Beperk, eventueel in overleg, het aantal ouders in de kleedkamers met uitzondering van mini’s en de F pupillen. Het raakt snel te vol, zeker als er 2 teams in een ruimte aanwezig zijn;
 3. U voldoet op tijd de contributie;
 4. U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld dus ongewenst gedrag van wie dan ook, kan niet.
 5. Ook buiten het SV Hoedekenskerke terrein bent u een ambassadeur van de club. Zorg ervoor dat u de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt;
 6. Vanaf de E pupillen worden alleen nog bij hoge uitzondering ouders getolereerd in de kleedkamers.

 

2f. Clubscheidsrechters en assistentscheidsrechters

 1. Pas de regels aan het niveau van de spelers aan (dit uiteraard binnen de regels die de KNVB stelt);
 2. Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van o.a. de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen;
 3. Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is;
 4. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel;
 5. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten;
 6. Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel wordt gehandhaafd;
 7. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van spelregels;
 8. De clubscheidsrechter is verplicht de aanwijzingen van afgevaardigden van het bestuur op te

volgen;

Ook buiten het terrein van SV Hoedekenskerke bent u een ambassadeur van de club. Zorg ervoor dat u de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt;

 1. Reageer in het veld nimmer op uitlatingen van “supporters”.

 

2g.Vrijwilligers

Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het

slagen van de gedragscode. In dit kader spelen zowel zelf als voorbeeld fungeren, alsmede het goed

afspraken maken met de club een essentiële rol.

 1. Gedraag uzelf op uw best en vermijd ongewenst gedrag. Goed voorbeeld doet goed volgen;
 2. Kom gemaakte afspraken na, vrijwilligheid betekent niet dat u geen verplichtingen hebt;
 3. De vrijwilligers zijn verplicht de aanwijzingen van het bestuur op te volgen;
 4. Men is verplicht erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten;
 5. Neem bij constatering van ongewenst gedrag contact op met de coach van het team of indien dit niet mogelijk is met een van de bestuursleden;
 6. Wees zuinig op kleding en materialen van SV Hoedekenskerke;
 7. Ook buiten het terrein van SV Hoedekenskerke bent u een ambassadeur van de club. Zorg ervoor
 8. dat u de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt.

 

 

 

 

2h. Niet actieve leden/Toeschouwers

 1. Denk eraan dat de leden van SV Hoedekenskerke voor eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening;
 2. Gedraagt u zich op uw best en vermijd en veroordeel elk ongewenst gedrag. Goed voorbeeld doet goed volgen;
 3. Waardeer het goede spel van zowel uw eigen team als dat van het gastteam;
 4. Toon respect voor tegenstanders. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 5. Maak een voetballer nooit belachelijk en scheld hem/haar niet uit als er een fout wordt gemaakt gedurende een wedstrijd;
 6. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en assistent‐scheidsrechters;
 7. Moedig de sporters altijd aan om zich aan de spel‐/wedstrijdbepalingen te houden;
 8. De toeschouwers zijn verplicht de aanwijzingen van het bestuur, coaches en trainer die het mogelijk maken om de voetbalsport te kunnen beoefenen op te volgen;
 9. Ook buiten het SV Hoedekenskerke terrein bent u een ambassadeur van de club. Zorg ervoor dat u de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt.

 

 1. Strafoplegging
 2. Het bestuur is bevoegd om disciplinaire maatregelen te treffen;
 3. Alle incidenten waarbij er sprake is van een strafmaat worden vastgelegd.
 4. Let wel: Het gaat om straffen die primair door de vereniging worden opgelegd.

Daarnaast zijn er altijd nog straffen/schorsingen die door de KNVB worden opgelegd;

 1. Voor het uitdelen van vermaningen en het opleggen van straffen als geen basisplaats en het schorsen van maximaal een training/wedstrijd ligt de verantwoordelijkheid bij de trainers en/of coaches en deze wederom in eerste overleg met het bestuur.
 2. Over het opleggen van schorsingen van maximaal vier wedstrijden beslist het bestuur.
 3. Alle door de KNVB opgelegde boetes voor rode en gele kaarten komen altijd voor rekening van de bestrafte speler;
 4. Bij overtreding van de gedragsregels (ongewenst gedrag), kan een strafoplegging volgen met een gepaste sanctie dan wel strafmaatregel;

 

Alternatieve strafoplegging

De club streeft ernaar daar waar mogelijk een alternatieve straf op te leggen in de vorm van

dienstverlenende activiteiten zoals het schoonmaken van de kleedkamers of het opruimen dan wel

gereedzetten van het wedstrijdveld en overige vormen van assistentie bij activiteiten van de club.

Deze alternatieve straffen kunnen alleen worden opgelegd bij kleine vergrijpen in plaats van

schorsing of in samenhang met straffen als schorsing van training en wedstrijden.

De uitvoerende verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het bestuur.

Zij maakt het bespreekbaar met de desbetreffende trainer en/of coach, ouders/verzorgers en speler.

 

Rapportage en procedure

In geval van overtreding van de gedragscodes wordt er middels een meldingsformulier (zie bijlage)

een informatiemelding gemaakt van de “feiten” bij het bestuur. Zij onderneemt actie in de vorm van

het horen van partij(en), door middel van hoor en wederhoor. Op basis hiervan neemt het bestuur

een (disciplinaire) maatregel die aan de partij(en) schriftelijk gemeld wordt.

Een lid aan wie een strafmaatregel/sanctie is opgelegd, heeft het recht om binnen één week in

verweer te gaan bij het bestuur, dit dient altijd schriftelijk te gebeuren. Na ontvangst van de

aanvraag voor verweer, zal het dagelijks bestuur (eventueel) de partij(en) opnieuw horen en een

“genomen sanctie” bekrachtigen of ongeldig verklaren.

In geval van herhaling kan het bestuur het lid royeren.