ALV SV Hoedekenskerke

UITNODIGING BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING SV HOEDEKENSKERKE

Aan alle leden van SV Hoedekenskerke,

Via deze weg nodigen we je graag uit voor de bijzondere Algemene Ledenvergadering van SV Hoedekenskerke, die gehouden zal worden op maandag 9 maart 2020 om 19:30 uur in de kantine van SV Hoedekenskerke op sportpark De Kouter.

Indien het aantal benodigde leden niet aanwezig is (75% van het ledenbestand), wordt de vergadering verzet naar maandag 16 maart  2020 om 19:30 uur in de kantine van sportpark De Kouter. 

Deze tweede vergadering gaat altijd door! We zijn statutair verplicht het op deze manier te organiseren. 

Agenda vergadering 9 maart 2020
19:30 uur: ALV SV Hoedekenskerke. Indien niet drie/vierde van het aantal leden aanwezig is, wordt de ALV verplaatst naar maandag 16 maart 2020 om 19:30 uur

Agenda vergadering 9 of 16 maart 2020 om 19:30 uur:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Opheffing SV Hoedekenskerke. Tenminste gesteund door twee/derde van de aanwezige leden.
 • Financiële verantwoording
 • Vaststellen bestemming eventueel batig saldo, conform statuten aan: ”…. instelling, welke zich ten doel stelt, de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen.” Voorstel aan ledenvergadering: nieuw op te richten vereniging.
 • Fusievoorstel: het fusievoorstel ligt ter inzage in de kantine.
 • Accordering fusievoorstel: het fusievoorstel ligt vanaf heden ter inzage in de kantine. Het is niet toegestaan het fusievoorstel mee te nemen.
 • Vaststellen statuten nieuwe vereniging. De statuten liggen vanaf heden ter inzage in de kantine van Sportpark de Kouter. Het is niet toegestaan deze statuten mee te nemen.
 • Vaststellen Huishoudelijk Reglement nieuwevereniging. Het Huishoudelijk Reglement ligt vanaf heden ter inzage in de kantine van Sportpark de Kouter. Het is niet toegestaan dit Huishoudelijk Reglement mee te nemen.
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag
 • Sluiting

Wij hopen jullie allemaal op deze speciale vergadering te mogen begroeten.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens het bestuur,
 
Gert Jan Kaptein (voorzitter)