Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Hoofdbestuur SV Hoedekenskerke maandag 14 augustus

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Hoofdbestuur SV Hoedekenskerke maandag 14 augustus

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene vergadering van het Hoofdbestuur op

Maandag 14 Augustus 2017 om 19.00 uur in ons clubhuis “ De kouter”.

Agenda:

  1. Opening.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Notulen algemene ledenvergadering 2016
  4. Jaarverslag 2016.
  5. Financieeloverzicht
  6. Verslag kascommissie.
  7. Verkiezing nieuw kascommissie lid.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

 

HET HOOFDBESTUUR.