svh hoedekenskerke header

Baanreglement

 1. Er dient gespeeld te worden in sportkleding.
 2. Schoeisel: uitsluitend schone gym- of tennisschoenen zonder zwarte zolen op de banen. Voor de portitopbaan voldoen het beste schoenen met absorberende zool. Andere schoen zijn niet toegestaan.
 3. Wanneer beschadigingen worden ontdekt of veroorzaakt, dient men dit onmiddellijk door te geven aan het bestuur of de technische commissie.
 4. Als u op de baan komt en beide banen zijn al bezet, dan vraagt u aan de spelers hoelang zij al gespeeld hebben. Zij mogen totaal 45 minuten spelen, en moeten dan de baan afstaan aan de nieuwkomers. U kunt bij single spel natuurlijk ook vragen of zij willen dubbelen. Dan begint de tijd opnieuw.
 5. Het spelen met een introducé is toegestaan, echter maximaal 4 keer per jaar. Hiervoor betaalt men een vergoeding van € 2,50 per keer. Gastenlabels zijn af te halen bij een van de bestuursleden. Mocht het niet lukken een bestuurslid te bereiken dan is het fair om dit later te regelen.
 6. Ieder lid dient zelf voor tennisballen te zorgen. Het verdient aanbeveling de ballen zorgvuldig te merken.
 7. Voordat men de baan opgaat, dient men er zorg voor te dragen dat de baan schoon en droog is. Dit voor uw eigen veiligheid!
 8. Als u gespeeld heeft op de kunstgrasbanen is het verplicht deze na het spelen met de borstel weer netjes te maken.
 9. De banen mogen mag niet bespeeld worden bij vorst.
 10. Misdragingen op het tennispark (dus zowel op de banen als daarbuiten) en het aanbrengen van vernielingen zullen met schorsing worden bestraft. Eén en ander ter beoordeling van het bestuur.
 11. Men kan vrij gebruik maken van de verlichting van de baan als het te donker wordt om te spelen. Deze is in te schakelen in het “in en uutje”. Nooit de lampen van beide banen tegelijk inschakelen, maar ongeveer 10 minuten tussenruimte houden.Bij twijfel over het functioneren hiervan dient men zich eerst op de hoogte te stellen van de werking
 12. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel e.d. opgelopen tijdens het verblijf in het tennispark.
 13. In andere gevallen waarin dit baanreglement niet voorziet besluit het bestuur. Hun besluit is bindend.