Statusupdate nieuwe bestuursstructuur SVH

Sportvrienden, leden van SV Hoedekenskerke,

Naar aanleiding van onze eerdere communicatie over het nieuw te vormen bestuur van SV Hoedekenskerke, sturen we jullie hierbij een update over de huidige stand van zaken.

Op dit moment hebben we meerdere sollicitaties binnen voor de bestuursfuncties, maar er zijn nog steeds plaatsten vacant. Het traject bij notaris om de nieuwe verenigingsstructuur officieel te bekrachtigen is reeds in gang gezet. 1 januari 2019 is de streefdatum om van start te gaan met de nieuwe structuur.

Invulling nieuw bestuur SV Hoedekenskerke
We hebben aanmeldingen ontvangen van vrijwilligers voor de commissies, maar mocht je nog interesse hebben, of iemand weten? Aanmelden als vrijwilliger kan nog steeds. (en altijd). Voor de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid wedstrijdzaken, bestuurslid communicatie, PR & activiteiten hebben we kandidaten gevonden. Deze posities zijn (onofficieel) ingevuld en dit zal de basis vormen voor het nieuwe bestuur. Voor de volgende bestuursfuncties zoeken we nog kandidaten:

 

Streefdatum nieuwe verenigingsstructuur + overdacht
Het streven is dus om vanaf 1 januari 2019 over te gaan naar de nieuwe verenigingsstructuur. Op 17 september jongstleden is er een Kick Off bijeenkomst geweest met de nieuwe bestuursleden. Deze zullen langzaamaan steeds meer werkzaamheden van de huidige bestuursleden gaan overnemen. Zo werken we op de achtergrond naar een soepele overgang van de nieuwe verenigingsstructuur.
Op deze manier vindt er dan een complete en goede overdracht plaats en weten we zeker dat alle taken en verantwoordelijkheden worden benoemd en bij de juiste commissie(leden) terechtkomt.

Zo gaan we als nieuwe vereniging, vol goede moed en met een goed en sterk bezet bestuur, 2019 in.

Heb je vragen, opmerkingen of zijn er andere zaken? Aarzel niet om contact op te nemen met Tonny Drijkdijk van de werkgroep Nieuw Bestuur.