svh hoedekenskerke header

De 4 commissies van SV Hoedekenskerke

Op deze pagina staan de werkvelden van de diverse commissies uiteengezet. Dus geen zin om bestuurlijk verantwoording te dragen, maar wel je steentje bij te dragen op wat voor vlak dan ook? Aarzel niet om het onderstaande formulier in te vullen, zodat we een grondige inventarisatie kunnen maken van de animo voor de diverse commissies.

 

Commissie wedstrijdzaken
Is verantwoordelijk voor het creëren van optimale randvoorwaarden ten aanzien van (zowel competitie- als oefen-) wedstrijden, trainingen en toernooien. Daarnaast het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.

 • Competitieprogramma / inschrijven voetbal, tennis & gym
 • Wedstrijdsecretariaat + Wedstrijdcoördinator
 • Team indeling (VVK / SVH) en wie speelt waar
 • Aanschaf materialen, kleding en het beheer hiervan
 • Aanstellen diverse trainers / begeleiders binnen vereniging
 • Inplannen en werven van clubscheidsrechters
 • Consulwerkzaamheden
 • Trainingen / cursussen voor trainers / begeleiders om zich te ontwikkelen, kan ook met bestaand materiaal dat we al hebben
 • Periodiek contact met trainers over de voortgang en ontwikkelingen
 • Verantwoordelijk voor jeugdsportbeleid en controle op uitvoer
 • Inschrijving toernooien

 

Sponsorcommissie & Club van 50
Geeft invulling aan het sponsorbeleid van de vereniging en geeft sturing aan de Club van 50.

 • Sponsorwerving
 • Jaarlijkse facturatie Club van 50
 • 2x per jaar bijeenkomst met leden Club van 50 + uitvoer projecten en updates hiervan
 • Invulling en afronding van de sponsorovereenkomst
 • Administratie en communicatie met sponsoren
 • Uitvoering afspraken met sponsoren
 • Meten van het effect en evalueren
 • Sponsorbehoud en –beheer
 • Jaarlijkse sponsoravond SVH

 

Facilitaire commissie
De commissie Facilitaire zaken geeft uitvoering aan alle werkzaamheden die betrekking hebben op het beheer en onderhoud van de accommodatie waaronder het clubgebouw, de kleedkamers, de velden en het bijbehorende (on)roerend goed.

 • Plan van aanpak: welke projecten willen we realiseren?
 • In- en verkoop in de kantine + prijslijsten
 • Onderhoud tennisbaan sportpark de Kouter
 • Kleine klussen in en om het kantine en sportpark
 • Onderhoud reclameborden
 • Bezetting kantine tijdens wedstrijd- en trainingsdagen
 • Maaier project – volgend jaar?

 

Commissie Communicatie, Activiteiten & Vrijwilligers
Verantwoordelijk voor de PR, communicatie en de activiteitenplanning van de hele vereniging. Daarnaast zetten ze met regelmaat de vrijwilligers in het zonnetje worden ze bij de activiteiten betrokken.

 • Marketing: beheer website en Facebook pagina
 • Organisatie diverse activiteiten voor het gehele kalenderjaar + communicatie hieromtrent
 • Jaarlijkse SVH Vrijwilligersavond
 • Werving en ondersteuning vrijwilligers + communicatie met vrijwilligers
 • Relevant nieuws communiceren met regionale media
 • Maandelijkse verenigingsnieuwsbrief
 • Presentjes nieuwe papa’s / mama’s en leden in het zonnetje zetten die een jubileum te vieren hebben

Meld je aan als vrijwilliger van onze nieuwe sportvereniging via het aanmeldformulier

Ambieer jij geen bestuurlijk functie, maar ben je niet te beroerd om als vrijwilliger actief te zijn in één van deze commissies? Meld je dan aan als vrijwilliger en sluit je aan bij de commissie(s) waarvan het werkveld en de verantwoordelijkheden je het meeste aanspreken., Dit doe je heel makkelijk via het onderstaande aanmeldformulier. Zo maken wij een inventarisatie van iedereen die zich als vrijwilliger in wilt (blijven) zetten. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen we de commissies verder samenstellen, zodat het nieuwe bestuur en de commissies na de zomervakantie in de vernieuwde opzet van start kan gaan.

Persoonlijke gegevens

Vragenlijst sollicitatiecommissie

Sponsors SV Hoedekenskerke