Donderdag 8 februari: Algemene Ledenvergadering Hoofdbestuur SV Hoedekenskerke

Via deze weg nodigen we je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van hoofdbestuur op donderdag 8 februari. Tijdens deze vergadering willen we alle leden van SV Hoedekenskerke informeren nieuwe structuur van onze sportvereniging. Daarnaast willen we de procedure toe lichten voor het kiezen van een nieuwe voorztiter.
De ALV start om 21.00 uur in de kantine van SV Hoedekenskerke op sportpark de Kouter. Je komst wordt zeer op prijs gesteld en gewaardeerd. Hieronder vind je de agenda voor aanstaande donderdag.

Agenda:

  1. Opening
  2. Plan van aanpak her structurering SV Hoedekenskerke
  3. Procedure voor benoemen nieuwe voorzitter
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

De algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor seniorenleden. Stemrecht geldt in overeenstemming met statuten/huishoudelijk reglement van het hoofdbestuur van de sportvereniging Hoedekenskerke.

We hopen je graag donderdag vanaf 21.00 uur in de kantine te mogen begroeten.

Met sportieve groet,

Het hoofdbestuur van SV Hoedekenskerke