14 december: Informatieavond voortgang samenwerking Kwadendamme

De kogel is door de kerk: Vanaf het seizoen 2017-2018 gaan we officieel samenwerken met buurman VV Kwadendamme. Sinds de Algemene Ledenvergadering (12 oktober jl.) hebben er al diverse gesprekken plaatsgevonden en worden de contouren voor het volgende seizoen langzaam zichtbaar. Dit betekent dat er veel gaat veranderen. En al op korte termijn.

Dat roept vragen op, heel veel vragen zelfs. Bij ons allemaal.

De leden zo goed mogelijk betrekken!
Het bestuur vindt het dan ook ontzettend belangrijk dat de stem van de leden hierin gekend wordt. Ook willen we jullie zo goed mogelijk informeren en op de hoogte houden van alle belangrijke en de voor jouw relevante ontwikkelingen.
Daarom organiseren we op donderdag 14 december een informatieavond in de kantine van SV Hoedekenskerke. We presenteren de tot nu toe gerealiseerde zaken, vervolgstappen en de verdere planning.  Ook proberen we alle vragen die er bij de leden leven te beantwoorden. Voor zover dit al kan uiteraard.

Stel het bestuur jouw vraag!
Stel daarom jouw vraag aan het bestuur (over de samenwerking) via het online vragenformulier. Op de informatieavond behandelen we dan alle binnengekomen vragen. Uiteraard worden de antwoorden na afloop ook per e-mail aan alle leden verstuurd.

Informatieavond SV Hoedekenserke
Datum: 14 december
Aanvang: 20.45 uur
Locatie: Kantine SV Hoedekenskerke, sportpark de Kouter

Online vragenformulier
Stuur je vraag  in voor vrijdag 8 december via dit vragenformulier. Anoniem ingestuurde vragen nemen we niet in behandeling dus zet er even je naam en e-mailadres bij.

Je input wordt ontzettend gewaardeerd en we zien je graag op 14 december.