Corona Update: Hygiëne protocol + richtlijnen voetbaltraining

Protocol Veiligheid & Hygiëne regels

Protocol is aangepast vanwege de versoepeling van de 1,5-meterregel voor jeugd tot en met 18 jaar per 1 juni 2020.

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor jeugd tot en met 18 jaar;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de sportvereniging;
 • douche thuis en niet op de sportvereniging; 
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor de training aan op de sportvereniging en ga direct daarna naar huis.

Richtlijnen Voetbaltraining

 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is;
 • seniorentraining starten om 20.00 uur, zodat de jeugdteams eerst het sportpark kunnen verlaten
 • de jeugdtrainingen gaan door conform het eerder goedgekeurde Corona protocol
 • trainingen vinden plaats op dinsdag en donderdag op sportpark de Liesjes in Kwadendamme. Het voetbalveld op Hoedekenskerke blijft gesloten
 • aanmelden voor een training is verplicht. Dit kan via WhatsApp.
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • spelers boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
 • bij spelers t/m 18 jaar is afstandsbeperking onderling niet aan de orde. Oudere spelers moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden;
 • Leden melden zich aan voor een training, zodat er een inschatting gemaakt kan worden hoe druk het wordt.
 • voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Hanteer hierbij de voorwaarden zoals opgenomen in de lokale noodverordening. Vermijd daarbij de drukte;
 • kom alleen naar de vereniging als er voor jou een training gepland staat;
 • kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de club;
 • houd met reizen naar de vereniging rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid;
 • kom in sportkleding naar de vereniging. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de training naar de vereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, coaches en bestuursleden; blijf bij je eigen trainingsgroep wanneer er meerdere trainingsgroepen op de vereniging actief zijn;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • spuug niet en snuit niet je neus op het veld;
 • pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
 • probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de training de voetbalvereniging.

Protocol Tennis

Goed nieuws voor onze tennissers! Er mag zowel enkel als dubbel gespeeld worden op de tennisbanen, mits er aan de 1,5 meter regel wordt voldaan. Het terras en de kantine blijft tot nader order gesloten. Voor volwassenen is de regel: maximaal 4 spelers per baan.

Ook de tennistrainingen zijn weer van start. Deze voldoen aan de richtlijnen die vanuit de KNLTB is opgesteld. Er is door de KNLTB een toolbox ontwikkeld waar trainers mee moeten werken om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Gymnastiek

Binnen sporten in de Griend blijft voorlopig verboden. We hopen dat hier snel verandering in komt.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van SVH en KWD