svh hoedekenskerke header

Reglement Club van 50 SV Hoedekenskerke

1. Men wordt lid van de Club van 50 van SV Hoedekenskerke door het inschrijfformulier, ondertekend en voorzien van een bankrekeningnummer, in te leveren bij de penningmeester.

2. De contributie bedraagt € 50,00 per jaar te beginnen op 1 juli en eindigend op 30 juni van het lopende competitieseizoen. Jaarlijks wordt een factuur voor de verschuldigde contributie toegezonden.

3. Tussentijds aangemelde leden dienen eveneens € 50,00 voor het lopende jaar te betalen.

4. Men houdt op lid te zijn door het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen bij de penningmeester. Dit moet gedaan zijn vóór de aanvang van het nieuwe seizoen, te weten voor 30 juni.

5. De penningmeester beheert het ingelegde contributiegeld middels een separate post Club van 50 in zijn boekhouding.

6. Na inschrijving wordt de naam van het lid vermeld op het Club van 50 bord in de kantine.

7. De Club van 50 is autonoom, wat wil zeggen dat zij zelf bepaalt aan welke zaken het geld wordt besteed.

8. Alle leden van de Club van 50 hebben inspraak in de te kiezen bestemming van het contributiegeld. Dit wordt per jaar besloten, middels een vergadering, die wordt belegd in de kantine.

9. Ieder lid heeft tijdens deze vergadering één stem. Indien men niet bij de vergadering aanwezig kan zijn, kan er schriftelijk worden gestemd.

10. De Commissie Club van 50 doet voorstellen voor eventuele projecten. Bestuur en leden kunnen bij hen ideeën lanceren.

11. De commissie bestaat uit een bestuurslid en twee leden van de Club van 50.

12. Het hoofdbestuur behoudt echter het vetorecht over de besteding van het geld, indien het bestuur van mening is dat de besteding van het geld in strijd is met de verenigingsbelangen.